Hem

Presentation av företaget:

Solution Models House Group är en privat, nordisk läroinrättning som består av tre företag:
Solution Models House Group Ab grundades 2014 i Sverige och fokuserar på utbildningsbehoven i Sverige.
Alfa Partners Academy Finland Oy är ett företag grundat 2002 i Finland, som producerar yrkesutbildning för utvecklings- och förändringsbehov inom arbetslivet i Finland.
Tomar Baltic OÜ grundades 2012 i Tallinn och fokuserar på utbildningsbehoven i de baltiska länderna.
Hos oss kan du studera i din egen takt, fritt och i en uppskattande atmosfär. I undervisningen tar vi hänsyn till våra studerandes specialbehov samt deras personliga utvecklings- och lärandeplan. Våra studerande befinner sig i olika skeden av livet – åldern är inget hinder för lärande och förändring.

Mer än 500 nöjda studerande har deltagit i våra utbildningar.

Utbildningsverksamhetens mål
Vårt utbildningsföretag ger individer möjlighet till livslångt lärande, förändring av livsriktning samt utveckling av självkänslan.
Vår läroinrättning är ett nytt alternativ och en banbrytare för nya idéer och möjligheter.
Vi kan snabbt och flexibelt reagera på förändrade behov hos individer, samhället och arbetslivet.
Vi skapar nätverk med andra läroinrättningar samt med arbets-, organisations- och näringslivet.

* Lösningsfokuserad konsterapi
* Neuropsykiatrisk Coach
* Solution Focused Animal Assisted Therapy®
* Arbetshandledning ( inom ramen för integrativ terapi)
* Den vilda svanen®

Hos oss kan du studera i egen takt, fritt och i en respekterande miljö.
För dig, som letar efter en ny riktning, vill utveckla dig i ditt arbete eller öka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Välkommen att studera hos oss!